Optimerede arbejdsgange

Løftevogne er blevet et strategisk redskab,der forbedrer materialeflowet i mange virksomheder. I stedet for større investeringer i nye produktionslinjer kan løftevogne fjerne uhensigtsmæssig håndtering ved at udnytte den eksisterende infrastruktur bedre. Ofte vil simple justeringer i arbejdsgangene have overraskende stor effekt og samtidig kan der frigøres ressourcer.

  • Forbedrer flowet i arbejdsprocesserne
  • Håndtere tungere emener
  • Løft mere og højere
  • Håndtering af forskellige emner og størrelser med det samme udstyr
  • Spar tid og ressourcer

Videos

Kontakt os for at høre mere

Kontakt os